News & Event

เครื่องประดับดอกไม้จันทน์ : ให้สัมภาษณ์รายการ World Class Smart Thai

รายการ World Class Smart Thai สัมภาษณ์  : ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ อาจารย์จาก ม.ศิลปากร
ผู้ได้รับรางวัลจากไอเดียการนำดอกไม้จันทน์มาใช้เป็นเครื่องประดับ "NOW26" 19-4-57 
 

  • ·1·