Interview

นิตยสาร อารต์ 4 ดี ประเทศไทย

นิตยสาร อารต์ 4 ดี ประเทศไทย

ปีที่ 2 ของเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส หรือ La Fete ปีนี้มีความพิเศษตรงที่เพิ่มส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานดีไซน์ ใช้ชื่อว่าสัปดาห์แห่งการออกแบบหรือ Designer’s week

คุณประธาน ธีระธาดา พูดถึง Designer’s week ว่าประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบจากดีไซน์เนอร์ทั้งไทยและฝรั่งเศส ตั้งแต่ furniture & object design , Graphic Design, Animationและงานสัมมนา เพื่อแสดงภาพรวมของวงการนักออกแบบไทยและฝรั่งเศส โดยรับหน้าที่เป็นคิวเรเตอร์ฝ่ายไทย ส่วนคิวเรเตอร์ฝ่ายฝรั่งเศสคือ Celine Savoir สถานที่ในการจัดงานคือ Playground store , Skywalk Central World Plaza และ TK Park ซึ่งแต่ละสถานที่ถูกเลือกมาได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของงาน โดยนิทรรศการผลงานการออกแบบ furniture & object design จัดที่ Playground! เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของห้างเต็มไปด้วยสินค้าที่มีดีไซน์จากทั่วทุกมุม โลก ส่วนงาน Graphic Design จัดที่ Skywalk Central World Plaza เนื่องจากมีความเป็นเมืองและมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ส่วน TK Park มีความไฮเทคและมีความพร้อมในด้านเครื่องมือต่างๆ เลยเหมาะสำหรับงาน Animation พูดถึงนิทรรศการที่ Playground! นักออกแบบไทยประกอบด้วย ภาวินี สันติศิริ จาก
โยธกาและอโยธยา , สุวรรณ คงขุนเทียน จาก โยธกา , อุดม อุดมศรีอนันต์ จาก Planet 2001 , มกร เชาวานิชย์ จาก Cerebrum , สราวุธ ศรีทอง จาก Root3 , ดาว พงศ์อนุตรี จาก JUKU,สุภาวี ศิรินคราภรณ์ , Propaganda , นัษฐพงษ์ เจริญกิติวรากร จาก Sculpture , จิตริน จินตปรีชา จาก Corner 43 , ดวงฤทธิ์ บุนนาค จาก anyroom , คณิต เสตะรุจิ จาก Xoho , รัช เพลินสุข จาก PLATO , ระพี ลีละสิริ จาก ระพีลีลา , เศรษฐวัฒน์ หาญศิริวัฒนา จาก IDEA INTER ,ชเล วุทธานันท์ จาก Pasaya , แม่ฟ้าหลวง และเพลินจันทร์ พรสุรัตน์ จาก Beyond Living

ส่วนนักออกแบบฝรั่งเศส ประกอบด้วย Atelier Cahen & Gregori , Clement Rousseau, DevilStudio , Atelier Perluette, Ruedi Baur, Christophe Pillet , Henry Massonnet , Patrick Norguet, Christian Liaigre, Philippe Starck , 5.5 designers , Bouroullec Brothers , Valerie Windeck , Andree Putman , Jean Nouvel , Delo Lindo


นิทรรศการครั้งนี้น่าสนใจทั้งในแง่เป็นการรวมตัวนักออกแบบระดับแนวหน้า ทั้งชาวไทยและชาวฝรั่งเศส รวมถึงรูปแบบของนิทรรศการก็น่าสนใจไม่แพ้กัน พื้นที่ของนิทรรศการถูกกันออกจากพื้นที่ขายสินค้า กั้นไม่ให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใน ทำให้น่าสนใจและเกิดความอยากรู้อยากเห็น ภาพมุมสูงที่มองจาก top view จะเห็นบรรยากาศทั้งหมดของนิทรรศการในมุมมองที่แตกต่างจากระดับสายตา ถ้าก้มดูที่พื้นจะรู้ว่าเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ ผนังบางส่วนปิดทึบ บางส่วนมองเห็น มีกราฟฟิคเงาคน ทำให้เกิดเป็นภาพซ้อนระหว่างคนจริงๆกับคนในผนัง


สัปดาห์แห่งการออกแบบทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างวงการการออกแบบของทั้ง 2 ประเทศอย่างชัดเจน สำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบของฝรั่งเศส เป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแรง วิธีการผลิตถูกคิดมาในลักษณะ mass production ในขณะที่ไทยใช้ความเป็น craft เน้นที่ฝีมือแรงงานและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้วัสดุท้องถิ่น ปีนี้คำว่าดีไซน์มีความหมายสำหรับประเทศมาก เพราะปลายปีนี้เราจะมีศูนย์ออกแบบที่เรียกว่า Thailand Creative and Design Center การนำเอางานออกแบบมานำเสนอต่อสังคมในมิติต่างๆ ช่วยให้คนตื่นตัว และสนใจงานออกแบบเพิ่มขึ้น กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

Click below for more information

http://supavee.com/interview/art4D.pdf

  • ·1·